Våra tjänster

OVK-besiktning

OVK-besiktning

OVK, Obligatorisk Ventilations Kontroll. Ska göras regelbundet, i de flesta byggnader. Syftet är att visa att inomhus klimatet är bra och att ventilationssystemen ska fungera. Kontrollen utförs av våra certifierade kontrollanter.

Injusteringar

Att kunna finjustera och ställa in rätt luftflöden i ventilationssystem bidrar till att minska både energiåtgång och ventilationsbuller. Ett rätt injustrat ventilationssystem med rätt flöden är kostnadseffektivt.

Injusteringar
Rensning

Rensning

Rengör dina ventilationskanaler för bättre luft, energi och miljö. Vi rengör kanaler byter filter.

Montagejobb

Vi utför montagejobb för våra kunder.
Montagejobb
Felsökningar

Felsökningar

Vi utför felsökningar av ventilations system i alla typer av fastigheter.

Tjänster detaljer

Vi erbjuder tjänster för allt inom ventilation. OVK besiktning, injustering, rengöring, montagejobb, felsökningar och utredningar. Inget jobb är för litet, vi strävar alltid efter att lösa våra kunders behov. Är du som kund nöjd, är vi nöjda!

  • This field is for validation purposes and should be left unchanged.